Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening er en privat sag, og hvis en forening ønsker at offentliggøre en medlemsliste på sin hjemmeside, må den forinden indhente det enkelte medlems tilladelse til dette.

Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet at fjerne medlemslisten fra hjemmesiden pr. 4/1 2018. Hvis Datatilsynet senere skulle ændre holdning, eller der skulle vise sig et legitimt og begrundet formål med at offentliggøre medlemslisten her på hjemmesiden, vil foreningen tage beslutningen op til genovervejelse. Til internt brug råder foreningen naturligvis over en komplet og opdateret medlemsliste.