Datatilsynet er af den opfattelse, at medlemskab af en forening er en privat sag, og hvis en forening ønsker at offentliggøre en medlemsliste på sin hjemmeside, må den forinden indhente det enkelte medlems tilladelse til dette.

Bestyrelsen har på denne baggrund besluttet at fjerne medlemslisten fra hjemmesiden pr. 4/1 2018. Hvis Datatilsynet senere skulle ændre holdning, eller der skulle vise sig et legitimt og begrundet formål med at offentliggøre medlemslisten her på hjemmesiden, vil foreningen tage beslutningen op til genovervejelse. Til internt brug råder foreningen naturligvis over en komplet og opdateret medlemsliste.

Erklæring vedr. persondataforordningen (GDPR):

Kære medlemmer af Bagsværd Grundejerforening

Som bekendt har EU vedtaget nye regler om beskyttelse af personlige oplysninger (GDPR).

I den forbindelse vil vi oplyse jer om, at Bagsværd Grundejerforening passer godt på jeres oplysninger.

Foreningen gemmer oplysninger om medlemmernes navn, adresse, mailadresse, evt. telefonnummer til f.ex. at sende meddelelser og kommunikere med foreningens medlemmer, samt dato for kontingentbetaling. Ingen oplysninger gives videre, og hvis man ønsker oplysningerne slettet, kan der sendes en mail eller alm. brev til enten:

Kassereren, Vibeke Hegner, Mosekæret 14, 2880 Bagsværd, ib.hegner@mail.dk

eller Bestyrelsesmedlem, Ole Berner, Elmevænget 3 B, 2880 Bagsværd,

ole.berner@gmail.com

Ved ophørt medlemskab sletter vi naturligvis alle oplysninger øjeblikkeligt.

Med venlig hilsen

Ole Berner