Affald og spildevand

I det følgende omtales:

Affald.

Spildevand.

Affald

Der er kommet ny affaldsordning. Hvad betyder den for dig?

Affald er noget som vi normalt bare smider ud, og det vil Gladsaxe Kommune nu forsøge at ændre på. Man vil prøve at begrænse tabet af ressourcer. Hensigten er at forsøge at mindske miljøbelastningen ved indsamling, behandling og bortskaffelse af så stor del af affaldet som muligt.

Kommunens målsætninger for affaldshåndteringen i den kommende periode

 • forebyggelse af affald
 • bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i affaldet
 • nedsættelse af miljøbelastningen fra affaldet
 • øget kvalitet i affaldshåndteringen og mere miljø for pengene 

Vi skal med andre ord alle sammen gøre lidt mere for at nedbringe den voksende affaldsmængde.

Men det bliver meget lettere med den nye storskraldsordning. I fremtiden hentes følgende ved fortovet hver 14. dag – samme dag som haveaffaldet. Alternativt kan det som hidtil afleveres på genbrugspladsen.

I hver sin klare plastsæk (max 20 kg.) afleveres:

 • Småt jern og metal – gryder, pander, bestik, skruer, sodavands- og øldåser, rengjorte konservesdåser, foliebakker 
 • Småt elektronikaffald – alt småt udstyr med ledning og/eller batterier i. Fx telefoner, barbermaskiner, brødristere, kameraer, kaffemaskiner, el-ledninger, småt computertilbehør, legetøj, lamper
 • Småt affald til forbrænding – flamingo, bøger med limet ryg, ringbind
 • Ikke brændbart affald – PVC: fx badebolde, regntøj, gummistøvler, persienner af plast, haveslanger, soppebassiner. Vaser, glasskåle, keramik, stentøj (skal pakkes ind)
 • Pap – bølgepap, karton, emballage fra fx legetøj, sko, cornflakespakker, tandpastapakker og lignende
 • Plastdunke og plastflasker – dunke og flasker fra drikkevarer, plastemballage fra milde rengøringsmidler og hygiejneprodukter (husk at skylle emballagen)

Desuden kan følgende stilles ud ved fortovet

 • Stort jern og metal – grill, haveredskaber, strygebrætter, møbler, persienner, skraldestativer af jern, cykler (fastgør en seddel med teksten: affald)
 • Stort elektronikaffald – computere, fjernsyn, støvsugere, solarier, symaskiner, komfurer, køleskabe, frysere, vaskemaskiner, elektroniske musikinstrumenter (husk at tømme hårde hvidevarer for madvarer)
 • Stort affald til forbrænding – springmadrasser, kufferter, gulvtæpper, møbler (hvis de indeholder jern, så forsøg at afmontere jernet)
 • Ikke brændbart affald – spejle
 • Pap – store papkasser skal du bundte 

Som hidtil fortsætter ordninger for haveaffald og dagrenovation.

Haveaffald, som omfatter grene, blade, afklip mm; skal i øget omfang hjemmekomposteres. Ellers hentes haveaffald hver 14. dag, undtagen om vinteren. Husk også den nye flisningsordning i marts, april, oktober og november. 

For dagrenovationen gælder at nogen grundejere har fået nye ugedage for afhentning af dagrenovation. Man kan nu købe en sæk til ekstra affald hvis man i en uge har for meget. Den kan købes på kommunens biblioteker eller i Grønt idecenter, og koster 22 kr.  Du sætter din ekstra sæk ved siden af dit skraldestativ eller din container, når du får hentet dagrenovation, så tager skraldefolkene den med. Du kan godt sætte flere sække ud.

Der er nu også mulighed for kun at få hentet dagrenovation hver 14. dag, hvis man har meget lidt affald. Man sparer ca. 370 kr. om året i renovationsgebyr. Ring til Affalds- og Genanvendelseskontoret på telefon 39 57 58 51, hvis du vil tilmelde dig ordningen.

Spildevand

Både i sommeren 2007 og 2008 har Gladsaxe været ramt af store nedbørsmængder i forbindelse med regnskyl, herunder flere skybrud. Dette er også gået ud over mange grundejere i Bagsværd, som har haft vand i kælderen i den forbindelse.

Sankt Hans Aften 2007 blev store dele af kommunen ramt af et meget kraftigt regnskyl hvilket gentog sig den 5-6. juli, hvor der var tale om et meget kraftigt og langvarigt regnskyl. Som om det ikke var nok blev store dele af hovedstadsområdet, herunder Bagsværd, igen ramt af et meget voldsomt skybrud den 11. august, som medførte mange kælderoversvømmelser.

I 2008 var der et stort regnskyl d. 11. juli som bl.a. betød mange oversvømmelser i Værebro-området.

I kommunens spildevandsplan 2006 er der indarbejdet projekter for ca. 220 mio. kroner til nedsættelse af risiko for kælderoversvømmelser, og disse projekter skal gennemføres inden 2015 (planperioden). Vores område er desværre ikke med i ovennævnte periode, men i den såkaldte perspektivperiode der ligger længere ude i fremtiden. Dette har vi naturligvis fra grundejerforeningens side indvendinger imod, hvilket vi tidligere har meddelt kommunen. Nu har byrådet besluttet at overveje at fremskynde planen.

For at få opprioriteret tidsplanen for hvornår de nedslidte og underdimensionerede kloakledninger i Bagsværd udskiftes, skal behovet synliggøres. Vi skal derfor opfordre de medlemmer som har haft vand i kælderen i 2007 eller 2008, om at rette henvendelse til kommunen på telefon nr. 39 57 58 87.