Økonomi

Foreningen har en sund økonomi.

Det koster 200 kr. om året at være medlem.

Indtægterne fra medlemsbidraget og fra reklameindtægter i vores blad anvendes til de udgifter der er forbundet med at drive foreningen. Der afholdes relevante arrangementer, som har til formål at skabe debat hos grundejerne og dialog med kommunen og andre myndigheder, samt information af medlemmerne.

Foreningen står også til rådighed med juridisk assistance.

Foreningen udgiver et nyhedsbrev 2 gange årligt, hvori der informeres om aktuelle sager og emner som bestyrelsen finder relevante.

Bestyrelsen arbejder uden honorar.