Natur og miljø

Foreningen er engageret i sikring af såvel et grønt Bagsværd – det være sig træplantning i bymidten, bevaring af gamle trær, opfordring til ansvarligt havebrug og restaurering af Bagsværd Sø – som forskellige miljøspørgsmål.

Foreningen modtog i 2003 miljøprisen “den grønne spire”.

I det følgende behandles:

Bagsværd Sø.

Sankekort til brænde.

Jernbanesvellers giftighed.

Den grønne guide.

Bagsværd Sø

Almindeligvis er naturpleje og naturgenopretning et område hvor alle kan være enige om formål og midler. Men lige med hensyn til Bagsværd sø er der opstået en konflikt mellem forskellige brugergrupper. Bagsværd Sø er et rekreativt område, som mange af vores medlemmer bruger både sommer og vinter. Nogen som roere på søen, nogen som uorganiserede brugere af det skønne område.

For Grundejerforeningen er det vigtigt at finde den rette balance mellem belastning og bevaring. Vi vil gerne tilgodese alle de mange brugere af søen og er også engageret i arbejdet for en renere Bagsværd sø.

Vi har taget initiativ til at samle de foreninger i Gladsaxe, der arbejder for at vandet i Bagsværd sø igen får en så høj kvalitet, at der kan eksistere et varieret og naturligt plante- og dyreliv. Foreningen har i adskillige år også været repræsenteret i kommunens følgegruppe. Det har foreløbig ført til at kommunen har afsat midler til formålet – selvom den endelige tekniske løsning endnu ikke er fundet. Foreløbig er der blevet bygget et forsinkelsesbassin, som i fremtiden skal forhindre udledning af urenset spildevand til søen under store regnskyl. 

Billigere brænde – sankekort

Egentlig er brænde ret dyrt. Men i de fleste statsskovdistrikter er det muligt enten at købe brænde eller købe et såkaldt sankekort, der giver adgang til selv at samle/skære en aftalt mængde brænde på et aftalt sted i skoven. Hvis man er interesseret, skal man henvende sig på skovdistriktet. Relevant for Bagsværdborgere er nok fortrinsvis Københavns Statsskovdistrikt der administrerer skoven nord for Bagsværd Sø.

Københavns Statsskovdistrikt, Syvstjernen, Fægyden 1, 3500 Værløse. Tlf:4435 0035; e-mail:d18@sns.dk

Også den private Frederiksdal skov sælger sankekort.

Andre skovdistrikter kan findes på Naturstyrelsens net-butik

 Jernbanesveller

Mange har jernbanesveller i deres have. Jernbanesvellerne er imidlertid i sin tid blevet imprægneret med en tjæreforbindelse kaldet creosot, som kan forårsage allergi og eksem, når det kommer i kontakt med ens hud. Creosot er også mistænkt for at forårsage kræft. Derfor er det ikke længere tilladt at bruge sveller hvis der bygges nye anlæg.

Risikoen for at blive forgiftet af gamle sveller er dog meget lille da en stor del af creosot´en er fordampet. Creosot´en kan dog frigøres hvis svellen bliver opvarmet af solen eller af et bål, eller hvis man saver i den.

Grøntsager dyrket i højbede af sveller skal skylles grundigt. Creosoten kan sidde i jorden, men kan ikke optages af planterne. I sandkasser kan svellerne dækkes af brædder og sandet skiftes hvert år.

Hvis du vil af med dine gamle sveller kan du kontakte teknisk forvaltning eller genbrugsstationen for at få at vide hvordan. Svellerne skal nemlig forbrændes ved meget høj temperatur på et forbrændingsanlæg. De må under ingen omstændigheder brændes af i brændeovnen derhjemme eller på bålet.

Grøn guide

Gladsaxe har en såkaldt grøn guide. Vi lader den grønne guide, Jesper Bjerring Larsen, præsentere sig selv på den grønne guides hjemmeside