Arkiv

Bagsværd Grundejerforening’s arkiv består af følgende:

* Formands-beretninger 

* Referater fra  generalforsamlinger

* Regnskaber

* Andre mødereferater

Desuden har bestyrelsen valgt at publicere en række nøgle-dokumenter om enkeltsager, som foreningen har haft under behandling.

Klik på et dokument for at læse det, kom tilbage til vores website, ved at klikke på venstre pilen øverst i din browser.

Bagsværd Grundejerforenings dækningsområde