Rådgivning

I det følgende omtales:

Juridisk bistand.

– Øvrige forhold under udarbejdelse

Juridisk bistand

Foreningen yder juridisk bistand i sager af principiel karakter. Af hensyn til foreningens økonomi overvejes det i hvert enkelt tilfælde om foreningen vil yde hjælp. Det er afgørende at sagen har principiel karakter eller kan danne præcedens i en uheldig retning. Det er med andre ord ikke noget der sker ofte.

Kontakt Bagsværd Grundejerforening