Foreningen

Grundejerforeningen blev stiftet i 1879, med det formål aktivt at varetage grundejernes interesser i Bagsværd, samt medvirke til en fornuftig udvikling i Bagsværd området.

Foreningen tager sager op som er vigtige for det enkelte medlem eller for Bagsværd-området som helhed.

Bagsværd Grundejerforening dækker hele Bagsværd fra Arveprins Knuds vej i nord – Frodesvej i syd – Skovsøen i vest til Kongshvilebakken i øst.

Hvorfor være medlem?

  • Vi rådgiver medlemmer om spørgsmål der vedrører deres ejendom.
  • Vi varetager villaejernes interesser over for kommunen og andre myndigheder
  • Vi bliver hørt i forbindelse med udarbejdelse af kommunens planer for fysisk planlægning, på det tekniske område og miljø. Det er blandt andet kommuneplaner, lokalplaner, spildevandsplanlægning, affald og vejprojekter.
  • Vi mødes årligt med kommunalbestyrelsen, stiller spørgsmål og fremlægger forslag.
  • Vi bliver hørt i fredningssager af Fredningsrådet.
  • Vi bistår i udvalgte principielle sager med juridisk assistance.
  • Vi rådgiver i nabostridigheder.
  • Vi er tilsluttet Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe.
  • Foreningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

Bagsværd Grundejerforening repræsenterer i forvejen mange af grundejerne i Bagsværd området, men jo flere medlemmer vi har, des større muligheder har vi for at arbejde aktivt for det nære miljø og blive hørt af det offentlige. Det er frivilligt at være medlem.

Hvordan?

Hvis du ikke allerede er medlem af Bagsværd Grundejerforening, kan du tilmelde dig herunder.

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Hvad koster det at være medlem?

Kontingentet for medlemskab af foreningen er 200 kr. årligt.

Foreningens indtægter bruges til relevante arrangementer, der har til formål at skabe debat hos grundejerne og dialog med kommunen og andre myndigheder, samt information af medlemmerne. Foreningen står også til rådighed med juridisk assistance. Foreningen udgiver et medlemsblad 2 gange årligt, hvori der informeres om aktuelle sager og emner der er relevante for husejere.  

Bestyrelsen arbejder uden honorar.