Bestyrelsen

Medlemmer af foreningen er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen for at gøre opmærksom på sager, som foreningen burde tage op. Bestyrelsen kan foruden telefon og fod-post nås med e-mail gennem hjemmesiden.

Formand Hans-Christian Gelf-Larsen
Krogmosevej 37
ah37@post.tele.dk
Tlf. 4444 3031
Næstformand Ole Berner Elmevænget 3B ole.berner@gmail.com Tlf. 4444 5959
Næstformand Ole Berner
Elmevænget 3B
ole.berner@gmail.com
Tlf. 23314602
Best.medlem & Kasserer
Vibeke Hegner
Mosekæret 14
ib.hegner@mail.dk
Tlf. 20166169
Best.medlem
Gudrun Westergaard
Skovsøen 26
gudrunvagn@paradis.dk
Tlf. 4444 0262

Suppleant

Finn Djurslev
Bakkesvinget 5
finn.djurslev@gmail.com
Tlf. 21286091

(ungdomsbillede)

 

 

Best.medlem
Christian Pedersen
Laurentsvej 24
christian_pedersen@yahoo.dk
Tlf. 23336398

Suppleant
Jørgen Nielsen
Bagsværdvej 135
LNkontor@mail.tele.dk
Tlf. 4588 5322