Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Vigtig meddelelse vedrørende Persondataforordningen (GDPR): Klik her

Indkaldelse til forårsmøde den 6/6 2018 kl. 19,00

Klik på Facebook-symbolet og se invitationen der.

Nyhedsbrevet for April 2018 er nu udsendt som snailmail og email, og kan naturligvis også læses ved at klikke på NYHEDSBREVE her på siden. Du kan bl.a. se indkaldelsen til Generalforsamlingen den 25.april 2018 kl.18,30

Bagsværd Grundejerforening har indsendt høringssvar vedr. Vores Grønne Gladsaxe (Høringssvar Grønne Gladsaxe 050218) og

Helhedsplan for Bagsværd Bymidte (Høringssvar Bagsværd Bymidte 050218 pdf)

Selve helhedsplanen kan ses her: http://www.b-gr.dk/byplanlaegning/

Til mødet mellem Grundejerforeningerne og Byrådet (“Borgmestermødet”) den 5/3 2018 har foreningen indsendt fire spørgsmål. Både spørgsmål og svar kan ses her.    

 

 

 

 

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook. Enten ved at klikke på Facebook-ikonet foroven til højre på denne side, eller ved at klikke på Facebook-linket lidt nedenfor denne tekst.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Følg Bagsværd By på facebook

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Vi har indtil 11.april 2018 haft direkte visning af vores Facebookside her, men dette såkaldte plug-in er af Facebook  gjort inaktivt for alle de hjemmesider, der har benyttet sig af dette. Du kan stadig klikke på FB-ikonet ovenfor, hvis du vil følge Bagsværd Grundejerforening på Facebook.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) To use 'Read Groups Content Without User Data', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Read Groups Content Without User Data' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

Hvis der er nogen af læserne, der kører i bil på Bagsværdvej, så læs her!

Den 14. Maj (og muligvis også i dagene før og efter) foretog politiet en fartkontrol på Bagsværdvej, hvor der i forbindelse med skolebørns ankomst til kostskole og til privatskole tændes et lysskilt der påbyder en hastighed på max 40 km/t i modsætning til den normale max. hastighed 60 km/t.

Det er en udmærket foranstaltning til beskyttelse af skolebørnene, og det bør alle bilister rette sig efter.

Nu er det blandt os der jævnligt benytter Bagsværdvej, et kendt fænomen, at 40 km-lysskiltet ikke blot er tændt når der er behov for det, men har været tændt i juleferier, påskeferier, i week-ends, og på andre tidspunkter hvor skolerne har stået tomme, og hvor der ikke er nogen som helst grund til at nedsætte hastigheden til 40 km/t.

Det var dog ikke på grund af tidspunktet – 15.41 – mandag, den 14.maj –at jeg ignorerede 40 km-lysskiltet, for selv om den der passer tænding og slukning af skiltet ofte har glemt at slukke det i lange perioder hvor det var uberettiget, så skal man altid rette sig efter skiltningen, ingen tvivl om det.

Det kostede 1000 kr. at køre med 48 km/t (godt nok nedsat til 45 km/t på grund af usikkerhed med måleapparaturet) men 45 km/t er altså også 5 km for meget, og man må prise sig lykkelig for at skolebørnene forlængst var gået hjem, med mindre at de med de nye skoleordninger skal blive på skolen til kl. 16, og derfor heller ikke kan befinde sig på Bagsværdvej klokken 15.41.

Men dette er altså blot en advarsel om, at selv om skiltningen skulle være uberettiget, så koster det altså 1000 kr. at køre 5 km for hurtigt, også selv om overskridelsen ikke er sket bevidst, og selv om skiltet måske slet ikke burde have været tændt.

 

Først mistede vi Amerika-bådene, som til tonerne af Postbudenes orkester sejlede ud fra Frihavnen.

Så forsvandt Aalborg-bådene, ligesom vi også kun har minderne tilbage, når det gælder de små både til Malmø.

Men det skulle ikke slutte her!

Som rosinen i pølseenden er Regatta-kvarterets beboere og deres mange gæster blevet berøvet kontakten til den omgivende verden, i hvert fald når det drejer sig om befordring med “Bådfarten”s populære både, som i mange år har anløbet bådebroen ved Regattapavillonen, hvor anløbne personer har kunnet sejle tilbage til Lyngby.

Nu lægger den ikke længere til her ved dette historiske sted, hvor vikingerne i fordums tid fortøjrede deres snekker og hengav sig til at drikke mjød og spise sjove svampe.

Hvis man er heldig, kan man se agterenden af en af turbådene, når den hånligt slår en bue uden om bådebroen uden at ænse eventuelle ventende passagerer med et blik!

Hvad har vi tilbage? En to’er uden styrmand – og de tager vist heller ikke passagerer med!

Nu må vi hælde vore hoveder til, at Bagsværd Grundejerforening tager denne sag op!

Vi, her i Regatta-kvarteret kan ikke acceptere, at vi på den måde er afskåret fra verden og fra Lyngby. Noget må der gøres! Det skal her foreslås at forelægge sagen for Sø- og Handelsretten, hvor jeg er sikker på, at man vil høre på formanden for Bagsværd Grundejerforening, når han kommer med en velanbragt søforklaring.

 

På en måde kan man godt undre sig over, at når nu naturen har været så venlig at give meneskeheden muligheden for at få kraft og varme gennem vindenergi og solenergi, så skal vindmøller og solceller straks beskattes, selv om det er naturen selv der leverer varen gratis.

Men man må også erkende, at der skal skaffes penge til en masse formål i ethvert samfund.

Det koster mange penge at give statsansatte aftrædelsesbeløb selv om de får et nyt job i afdelingen ved siden af, og der skal også være penge til ministerpensioner og pensioner til ministres børn. Dertil kommer de store beløb der går til udbygningen af veje og finansiering af de nye sporvognsbaner uanset hvor de fører hen.

Pengene til alle disse gode formål kan kun hentes hos de store firmaer og især hos borgerne.

Men så bør alle også være med til at betale! Mit forslag til en retfærdig beskatning, vil derfor være at indføre en “vejrtrækningsafgift” ! Her vil alle være nødt til at bidrage, og det kan gøres ganske enkelt: Alle menesker trækker vejret, og det vil være ret nemt at udregne hvor mange gange i døgnet der er tale om. Om det så skal koste 2 øre eller 5 øre pr. vejtrtrækning må specialisterne finde ud af. Der vil naturligvis altid være nogen der vil forsøge at snyde ved at holde vejret, men det vil dog kun være en stakket frist. Stort set alle vil komme til at bidrage til samfundsøkonomien.

Hvad venter finansministeren på?