Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Under “Gode Links” ligger der nu et link til en let forståelig og grafisk fortolkning af Hegnsloven. Guiden er udarbejdet af firmaet DIN-BOLIGHANDEL, som stiller guiden til gratis afbenyttelse.

 

Medio maj 2019 indledes en ny affaldsordning i Gladsaxe Kommune med sortering madaffald og restaffald. Læs om ordningen her: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug

 

Til mødet mellem Grundejerforeningerne og Byrådet (“Borgmestermødet”) den 18/3 2019 har foreningen indsendt fem spørgsmål: 

1) Letbanens anlægsudgifter og det påregnede underskuds påvirkning af ejendomsbeskatningen.

2) Forslag om nedlæggelse af busslusen på Krogshøjvej.

3) Muligheden for fjernvarmetilslutning.

4) Opbygning og funktion af kommunens hjemmeside.

5) Kravene til grundejernes anvendelse af salt ved obligatorisk glatførebekæmpelse.

Den fulde ordlyd af både spørgsmål og svar kan ses ved at klikke her :Grundejerforeningsmoede2019-svar-paa-spoergsmaal 

Findes også ved at klikke på siden: Arkiv, Andre mødereferater.

Meddelelse

By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en gruppe beboere holdt møde med tre borgere fra Helmsvej i Bagsværd, den 10.01.2019.

Beboerne oplever stigende morgentrafik på vejen, ofte stangtrafik, og der ses overhalinger. Det er utrygt for børn at cykle på Helmsvej og ved Bagsværd Friskole. Ligeledes oplever beboerne, at bilister bliver guidet uhensigtsmæssigt af GPS’er, mod en ulovlig handling.

Politiet har de senest måneder været der 7 gange, hvor en del bilister har fået bøde for at overtræde forbuddet mod indkørsel i morgentimerne.

By- og miljøforvaltningen vil undersøge situationen nærmere, herunder foretage trafiktællinger og hastighedsmålinger som grundlag for at pege på løsninger, der kan drøftes med politiet og Vejdirektoratet. 

Meddelelse

Midlertidigt forsøg med parkeringsforbud på Aldershvilevej

 By og Miljøforvaltningen har modtaget en del henvendelser angående fremkommeligheden på Aldershvilevej ved Bindeleddet. Parkerede biler i vejens nordside bevirker, at der kun er et farbart spor, hvorved nogle bilister har måttet vige for modkørende trafik ved at trække op på cykelstien. 
Forvaltningen har som forsøg indført strækninger med parkeringsforbud med henblik på at danne vigelommer til mødetrafikken. Parkeringsforbuddet er indført midlertidigt for at undersøge effekten af tiltaget. Forvaltningen indsamler i øjeblikket observationer og input fra borgere med henblik på at vurdere effekten af parkeringsforbuddet.

 Der har været forslag om at løse problemet ved at genetablere en parkeringslomme på Aldershvilevej. Denne løsning vil kræve, at private arealer bliver overdraget til Gladsaxe Kommune, og at fortovet flyttes ind mod Aldershvilevej 108 – 112. Det vil kræve et nyt anlægsprojekt, forhandling med grundejer, samt inddragelse af det grønne område og vil kunne skabe ca. 10 nye parkeringspladser. Projektet vurderes at koste ca. 600.000 kr. (uden eventuel ekspropriation).

 Forvaltningen vil forelægge et forslag til permanent løsning på Aldershvilevej til Trafik- og Teknikudvalgets beslutning på mødet i april.

 

 

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook. Enten ved at klikke på Facebook-ikonet foroven til højre på denne side, eller ved at klikke på Facebook-linket lidt nedenfor denne tekst.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Følg Bagsværd By på facebook

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Vi har indtil 11.april 2018 haft direkte visning af vores Facebookside her, men dette såkaldte plug-in er af Facebook  gjort inaktivt for alle de hjemmesider, der har benyttet sig af dette. Du kan stadig klikke på FB-ikonet ovenfor, hvis du vil følge Bagsværd Grundejerforening på Facebook.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

 

SPROGLIGT FORFALD

Mine små kommentarer handler ofte om lokale forhold, men denne gang er skytset rettet mod den desværre store del af Danmarks befolkning, der som forstyrrede lemminger i flokkevis styrer mod en sproglig afgrund.

Jeg har en fornemmelse af, at det er politikere der fører an, godt hjulpet på vej af journalister, som ikke vil stå tilbage, og hurtigere end en skovbrand breder det sig til hele landet, og ingen tænker på at begrænse skaden.

Det jeg taler om er det ejendommelige form for “ny-sprog”, som åbenbart betragtes som særlig fint eller intellektuelt. Men lad mig komme med nogle eksempler, så kan De selv bedømme:

Det gode danske ord FREMTIDEN er blevet til FREMADRETTET eller I TIDEN FREMOVER.

BEKRÆFTELSE hedder nu BEKRÆFTIGELSE og BEKRÆFTET er blevet til BEKRÆFTIGET.

For mange mennesker er det ikke nok at have et PROBLEM – nej, PROBLEMSTILLING lyder da af noget, så hvorfor ikke udbygge ordet. Man vælger heller ikke at LØSE ET PROBLEM, så det er blevet til at AFPROBLEMATISERE.

At sætte ord på det man vil sige, ved ganske enkelt at tale, er heller ikke længere fint nok. Nu skal man ITALESÆTTE, hvis man vi komme med sin mening.

Det er efterhånden også længe siden at nogen har søgt om PENGE til et eller andet godt formål,

Nej, nu er det altid mangel på RESSOURCER, det drejer sig om.

Når talen drejer sig om et PARCELHUS, hører man gang på gang dette forvansket til PARACELHUS – selv blandt ejendomsmæglere der burde vide bedre.

Men når så huset er købt, drejer det sig om at blive GÆLDFRI, og ikke som mange siger: GÆLDSFRI.

For nogle dage siden var der en yngre, energisk, kvinde, som i løbet af det ca. to minutter lange TV-interview, brugte ordet “NARRATIVE” mindst otte gange! Jeg havde godt nok en svag fornemmelse af hvad dette fremmedord dækkede, men måtte alligevel ty til fremmedordbogen.

Her kom forklaringen: “Narrative” betyder: “fortællende, vedrørende handlingen i en fortælling”, men det lyder naturligvis ikke nær så imponerende.

Jeg har på fornemmelsen, at beboerne her i Regatta-kvarteret taler et pænt, jævnt dansk sprog.

Lad os blive ved med det!

MERE SPROGLIGT

Fornylig skrev jeg en klumme som omhandlede udbygningen af ord så de kom til at lyde af mere, end de var. Det har jeg fået flere positive reaktioner på, og jeg er i den forbindelse blevet opfordret til at tage et ord op, som ofte benyttes: Ordet “Fedt”.

Oprindeligt et ret morsomt udtryk, som jeg hørte første gang på en spejderlejr i 1978. Men som alle vittigheder, kan man godt blive lidt træt, når man hører den brugt igen og igen de efterfølgende 40 år!

Det kan dog stadig kalde smilet frem, når man overværer et interview på TV, hvor reporteren spørger en sejrende sportsudøver “Hvad føler du?” (Det skal sportsjournalister åbenbart altid spørge om). Mens den pustende sportsmand forsøger at genvinde et normalt åndedræt efter lige at have overhalet 30000 andre deltagere i et eller andet løb, behøver han ikke at tænke længe, før han svarer: “Det er fedt!”

Bag sig har han haft flere måneders træning, han er holdt op med at ryge og har kun spist fornuftig kost og står nu med sejrens palmer – og så kan han kun finde på at sige, at “Det er fedt!

Til ham og andre, der ikke når længere end til ordet “Fedt”, vil jeg lige gøre opmærksom på, at der findes en lang række ord at vælge imellem, hvis man vil lufte sin begejstring. Der er – i tilfældig rækkefølge – ord som: Godt, glad, dejligt, rart, herligt, fantastisk, glædeligt, fornøjet, højt oppe, lykkelig, særdeles tilfreds, begejstret, pragtfuld, glimrende, vidunderligt, fint, fortrinligt, storartet, kisteglad, overstrømmende, jublende.

Hvis man har norske aner, er det også tilladt at bruge ordet “Kanon!”

Endelig kan det også tænkes, at vinderen af løbet har mere lyst til at gispe:

“Jeg vil bare ikke gøre det igen!”

 

NOGET OM TRÆER

Der har i den senere tid været talt om retten til, eller lovligheden af, at fælde sine egne træer.

Der er ingen tvivl om, at det, der er med til at gøre Regatta-kvarteret til noget særligt, skyldes de mange flotte træer.

Men træer har det jo med at vokse, og de kan også blive så store, at de kan være til besvær, ikke blot ved at skygge for solen, men også når træet om efteråret slipper nogle hundrede tusinde visne blade til jorden.

For ca. 40 år siden modtog jeg som julegave et lille træ i en urtepotte.

Det var nærmest en lille kvist, men da gaven kom fra et firma der importerede træ fra Oregon, og da den uanselige kvist angiveligt skulle være en Oregon Pine, var jeg da godt klar over, hvad det kunne ende med.

I Oregon har de nogle 2000 år gamle af slagsen, og stammen er så stor, at man har kunnet danne et hul så stort, at en bil kan køre tværs gennem stammen!

Så vidt er det endnu ikke kommet med vort træ. Men det er skudt godt i vejret, omkring 30 meter vil jeg tro, og min nabo kan ikke have ret meget fornøjelse af morgensolen. Jeg har dog ikke fået nogen opfordring til at lade det fælde, og spørgsmålet er, om jeg overhovedet må lade det fælde, selv om en en kraftig efterårsstorm kunne få træet til at lægge sig til hvile på vores hus – eller skulle man hellere sige: På ruinerne af vores hus, for vægten af træet ville ganske sikkert få størstedelen af huset til at kollapse.

Hvis jeg husker ret, har Gladsaxe Kommune for nogen tid siden berørt emnet, men jeg erindrer det ikke som nogen præcis anvisning på, hvad man må og ikke må. Måske vil det være klogt, hvis jeg – og andre beboere som måtte være i tvivl – undersøger, hvad man man må og ikke må i forbindelse med træfældning. Når træet først er fældet, er det jo lidt sent at spørge.