Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Formandsberetningen for året 2016, referatet fra den ordinære generalforsamling, 26.april 2017 samt referatet fra medlemsmødet om Slangerupbanen med efterfølgende keglespil kan læses under Arkiv ved at klikke her 

Se også foreningens korrespondancer i forbindelse med dispensationer fra lokalplanen, samt ikke mindst foreningens høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017 ved at klikke her og scrolle ned gennem teksten. Allernederst finder du en opfølgning af artiklen om Søvej 24 i det sidste Nyhedsbrev, hvor et enigt Trafik- og teknikudvalg har genoptaget sagen den 8/5 2017 og ændret beslutning. Klik her.

Spørgsmål og svar ved Grundejerforeningernes årlige møde med Byrådet kan ses her

 

 

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

“BÆREDYGTIGE BOLIGOMRÅDER”

(Borgermøde, torsdag den 6. april 2017)

Fra kommunens side var der blevet gjort store anstrengelser for at gøre mødedeltagerne positive overfor idéen. Til dette formål var der på flere borde arrangeret kaffe og romkugler, hvis konsistens syntes at have til formål at vanskeliggøre enhver kritisk kommentar.

Der var ca. 100 deltagere, og selv om borgmester Karin Søjberg Holst gjorde sig store anstrengelser for at “sælge” idéen, var det tydeligt, at tilhørerne var særdeles skeptiske.

Da det på et tidspunkt virkede som om, at det kun var borgmesteren og særlig udvalgte byrådsmedlemmer som skulle have ordet, lød der højlydte protester fra flere af tilhørerne, der råbte, at det ikke havde noget med demokrati at gøre, hvis ikke der var mulighed for at tilhørerne skulle kunne få lov til at kommentere forslagene, som kom fra talerstolen. Nogle kaldte simpelthen formen for ulovlig, og det virkede som om tilhørernes utilfredshed var medvirkende til at der blev bevilget en slutrunde på en halv times tid, hvor man også ville lytte til borgerne.

Der kom mange kritiske bemærkninger til kommunens forslag, såsom at 2 etagers huse ville give skyggeproblemer, mulighed for indkig i naboernes haver, og at en øget befolkningstæthed ville betyde flere biler og dermed øget trafik.

Nu er det jo ikke kommunens agt at tvinge folk til at bygge højt og stort, men man frygtede bl.a. at husejerne ville foretrække at sælge deres huse (formentlig med tab), og at spekulanter vllle rykke ind og opføre høje huse af ringe kvalitet, blot for at gøre en hurtig forretning med stor profit.

Flere undrede sig over at netop dette kunne være en socialdemokratisk politik, og at den netop blev støttet af SF og Enhedslistens byrådsmedlemmer.

Flere af de fremmødte borgere havde hæftet sig ved mødets budskab: “BÆREDYGTIGE BOLIGOMRÅDER”. Man hæftede sig ved modeordet “bæredygtig”, som åbenbart bruges for at standse enhver diskussion. Men måske netop fordi ordet er lidt svært at definere, bruges det ofte i propagandaøjemed, men så dumme er borgerne i Gladsaxe ikke, at de køber den slags floskler.

Tre dage tidligere, havde der været et andet borgermøde med titlen: “GRØNNE GLADSAXE”

Jeg deltog ikke i dette møde, men også her synes titlen at være hyklerisk, i betragtning af at vi indenfor det sidste år har været vidne til at et grønt anlæg er blevet ofret for at give plads til en Nettoforretning og en beboelseshus ved navn “Henriksgården”. Man har gang i opførelsen af et boligområde kaldt “Bagsværdlund”, og allerede inden opførelsen er færdig, har man fraveget de oprindelige tegninger, og er i fuld gang med at opføre huse med plads til flere mennesker, så der bliver nok ikke meget “lund” tilbage.

Bagsværd park – også et særdeles positivt ord – blev der præsenteret en tegning af på borgermødet, og hvis det virkelig er meningen at bygge så tæt, flere steder med kun fem meter mellem husene, er man i gang med at opføre et nyt slumkvarter. Og “parken” synes at indskrænke sig til en ret smal spadseresti der slynger sig mellem husene. Men nu er man i gang med at nedrive det gamle industrikvarter, og det første der skal opføres er et højhus overfor Fakta, og det skal bl.a. rumme et supermarked, hvis man skulle være utilfreds med, at vi indenfor en halv kilometer “kun” har supermarkederne Meny, Netto, Irma, Fakta og Aldi, for ikke at tale om de mange glimrende butikker som må formodes at bukke under for konkurrencen fra de store kædeforretninger.

Nu bliver det interessant at se om den kraftigt promoverede Letbane bliver virkeliggjort.

I så fald vil “Det grønne Gladsaxe” kunne sige farvel til 215 træer i midterrabttten på Ring 3, foruden en stor del træer og anden beplantning på begge sider for at give plads til en to-sporet jernbane til afløsning af den nuværende busforbindelse mellem Lyngby og Ishøj.

På rådhuset har man dog stadig øje for at der skal være noget grønt at se på i Gladsaxe, idet man har nævnt, at vedbend op ad husmuren også tæller med, hvis man vil tænke grønt !

Tilhørende billeder: klik her

Vi elsker vore børn, og vi skal passe godt på dem.

Vi skal også passe på andres børn (uanset hvor skrækkeligt de opfører sig), så det er ganske udmærket, at der ved skolerne i Bagsværd er sat skilte op som i klar skrift oplyser at her er der en SKOLE. Samtidig bliver trafikanterne pålagt ikke at køre hurtigere en højst 40 km i timen, så ungerne får en fair chance for at kunne løbe over vejen uden at se sig for, med risiko for og blive ramt af en bil.

Jeg ved ikke om det er skolens ledelse, eller om det er noget der styres på kommunalt plan, men der er i hvert fald nogen der i den grad tænker på børnenes ve og vel, at de også lader det oplysende vejskilt være tændt uden for skoletiden. Når skiltene har været tændt både mens der er juleferie, påskeferie, ja selv i sommerferieperioden, må det tolkes som at et særligt hensyn til de børn som skulle have glemt at de har fri fra skolen, og alligevel tumler afsted med skoletasken, med risiko for at blive kørt over.

Dette udvidede hensyn bør man i høj grad værdsætte, så lad endelig advarselsskiltet være tændt døgnet rundt, hele året.

Mere om fortætning:

Der har været megen polemik (vist nok et grønlandsk ord for politik) omkring det begreb der kaldes “Fortætning” i forbindelse med huse og de grunde som man nødvendigvis må have for at kunne placere et hus på det. Gladsaxes bystyre, som gerne ser at der kommer flere skatteborgere til kommunen (det siger de naturligvis ikke, men det er det der er meningen) har fremsat planer om at der gerne må bygges tættere og højere end det hidtil har været tilladt.

Det mener jeg er en rigtig god idé !

Når man ser over New Yorks skyline, med de mange flotte skyskrabere der dækker horisonten, kan man ikke undgå at blive imponeret, og hvem har ikke i sit stille sind tænkt, at sådanne bygninger ville sandelig også pynte i Gladsaxe. Og så tænkt på når alle disse skyskrabere blive fyldt op med velhavende skatteydere! Skatteprocenten ville falde drastisk, når så mange mennesker er med til at bidrage til den kommunale husholdning. Naturligvis vil der ikke være plads til at hver beboer kan have sin egen bil, for så vil vejene hurtigt blive ufremkommelige. Men selv det problem kan løses så let som ingenting. Vi skal bare, ud over Letbanen på Ring 3, have en lang række tværgående Letbaner ad Gladsaxe Møllevej, Fremtidsvej, Kong Hans allé, Gammelmosevej, ja alle veje der går på tværs af Ring 3. Så vil alle trafikale problemer være løst.

Jeg er sikker på at den til enhver tid siddende kvindelige borgmester vil bifalde tanken.

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook, enten her på siden (til højre), eller direkte på Facebook. Alle nyhedsopslag der postes på Facebook, vises samtidig her.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook
Link

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.
Klik her

Følg Bagsværd By på facebook

Link

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Ole Berner shared Torben Sønnichsen's post to the group: Bagsværd Grundejerforening. ... See MoreSee Less

Sådan. Byrådets forslag om fortætninger af villakvarterer og biofaktoren udgår.

Sandy Torp Nielsen, Steen Andersen and 2 others like this

Ole BernerFor direkte at kopiere Ekstrabladets overskriftsstil må dette vist kaldes BREAKING NEWS. Herligt, at man lyttede til folkets stemme 😀

4 days ago   ·  2
Avatar

Comment on Facebook

Onsdag den 17/5 2017 afholdt foreningen en hyggelig sammenkomst med emnet : Slangerupbanen. Bagefter var der keglekonkurrence, da aftenen var henlagt til den gamle keglebane ved Aldershvile Slotspavillon.
Tidligere redaktør Hans-Henrik Landsvig, som i mange år virkede ved nyhedsformidlingen i DR og Berlingske Tidende, har sideløbende dyrket sin store interesse for lokalhistorie og togfart, herunder især Slangerupbanen. Med stort engagement og tilhørende fotos og filmklip fortaltes om banens tilblivelse og linieføring fra Nørrebro station gennem vores område til Slangerup. Senere overtoges banen af DSB, blev elektrificeret og fik endestation i Farum. En af stationsbygningerne er stadig bevaret for enden af ”Til Jernbanen”, en lille sidevej til Bagsværd Hovedgade overfor det nye byggeri Bagsværdlund. Hen mod slutningen af foredraget, skiftede Landsvig spor, og fortalte også en masse interessante ting om det gamle Bagsværd, Buddinge og Gladsaxe.
I en pause herefter serverede foreningen sandwiches, øl, kaffe og kager, og bagefter var der keglekonkurrence med en flaske vin til vinderen, Poul Søgaard og nr.2, Karsten Jensen. En alt i alt meget vellykket aften med god stemning i romantiske omgivelser i et overdådigt vejr.
Referent: Frank Paulsen og Ole Berner
Fotos : Frank Paulsen
... See MoreSee Less

Onsdag den 17/5 2017 afholdt foreningen en hyggelig sammenkomst med emnet : Slangerupbanen. Bagefter var der keglekonkurrence, da aftenen var henlagt til den gamle keglebane ved Aldershvile Slotspavillon.
Tidligere redaktør Hans-Henrik Landsvig, som i mange år virkede ved nyhedsformidlingen i DR og Berlingske Tidende, har sideløbende dyrket sin store interesse for lokalhistorie og togfart, herunder især Slangerupbanen. Med stort engagement og tilhørende fotos og filmklip fortaltes om banens tilblivelse og linieføring fra Nørrebro station gennem vores område til Slangerup. Senere overtoges banen af DSB, blev elektrificeret og fik endestation i Farum. En af stationsbygningerne er stadig bevaret for enden af ”Til Jernbanen”, en lille sidevej til Bagsværd Hovedgade overfor det nye byggeri Bagsværdlund. Hen mod slutningen af foredraget, skiftede Landsvig spor, og fortalte også en masse interessante ting om det gamle Bagsværd, Buddinge og Gladsaxe.
I en pause herefter serverede foreningen sandwiches, øl, kaffe og kager, og bagefter var der keglekonkurrence med en flaske vin til vinderen, Poul Søgaard og nr.2, Karsten Jensen. En alt i alt meget vellykket aften med god stemning i romantiske omgivelser i et overdådigt vejr.
Referent: Frank Paulsen og Ole Berner
Fotos : Frank Paulsen

Grethe Ingemann Johannsen, Kim Zachariasen and 3 others like this

Grethe Ingemann JohannsenTak for en en rigtig hyggelig og lærerig oplevelse.

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

Ole Berner shared Hanne Baumann's post to the group: Bagsværd Grundejerforening. ... See MoreSee Less

Dette er hvad Byggesagsafdelingen og Byrådet mener med byggeri i 2 etager. Herligt at blive nabo til... Hvis man altså er ekshibitionist 😢

Kirsten Kiær Ahring uploaded a file in the group: Bagsværd Grundejerforening.

Kære medlemmer, jeg er ny i gruppen og ved ikke, om det er tilladt at dele opslag om forsvunden kat, men da hun nu har været væk i 16 dage og vi i går fik et meget lovende tip om, at hun, Ally, var set på Nydamsvej, så tager jeg chancen. Jeg er indforstået med, at det evt. bliver fjernet igen, men det er sådan en god mulighed for at sprede et budskab til afgrænset, specifik målgruppe. Bedste hilsner, Kirsten, Østerhegn, Bagsværd
... See MoreSee Less

Jeannie Alling likes this

Ole BernerNej, Kirsten. Jeg er ikke så ond, at jeg kunne drømme om at slette din efterlysning, men som du kan se i gruppens formål, er det ikke ligefrem katteefterlysninger og deslige der efterspørges. Held og lykke med det. Derimod ville det være herligt, hvis du meldte dig ind i selve Bagsværd Grundejerforening ved at gå ind på www.bagsværd.dk. Du kan lige nå det inden generalforsamlingen onsdag den 26. april kl. 18,30.

2 months ago   ·  2
Avatar

Kirsten Kiær AhringTak, Ole Berner. Så håber jeg mange gider læse vedhæftede efterlysning. Jeg melder mig gerne ind, men kan desværre ikke deltage 26.april.

2 months ago

1 Reply

Avatar

Comment on Facebook