Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Nyhedsbrevet fra oktober 2016 er udsendt med postvæsenet til dem, der ikke har meldt denne service fra, men kan også læses her på hjemmesiden under Nyhedsbreve.

Se også indbydelsen til Argentina-aften i nyhedsbrevet eller på Facebook

 

 

Franks Klumme (Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det)

unnamed

Når man besøger en provinsby, støder man ofte på manglende skiltning til nærmeste nabo-by. Det virker som om man er bange for at gøre reklame for “konkurrenten” og dens forretninger.

Men sådanne tanker har naturligvis ikke strejfet Gladsaxe kommune, når man nærmest usynliggør skiltningen der viser vej til Ballerup.I øvrigt påstås det, at når skiltet er vådt i regnvejr, træder teksten meget tydeligere frem, så skulle der være nogen i Bagsværd der ønsker at blive ledt på rette vej til Ballerup, anbefales det at medbringe en vandkande – med stor spreder – så skulle skiltet blive læseligt!

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook, enten her på siden (til højre), eller direkte på Facebook. Alle nyhedsopslag der postes på Facebook, vises samtidig her.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook
Link

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.
Klik her

Følg Bagsværd By på facebook

Link

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Tirsdag den 22. november afholdt foreningen en velbesøgt Argentinaaften i mødesalen i Bagsværd Kirke. Finn Sørensen, hortonom og historiker, som vi kender fra tidligere, fortalte om sin rejse i lejet bil gennem det meste af Argentina. Ledsaget af en masse billeder og videoer, bl.a. af tangodansere i de såkaldte Milongas (dansehaller).
Det var oprindeligt planlagt, at vi også skulle have en levende demonstration af tangoens forførende musik og trin, men gulvet i kirken viste sig desværre uegnet til dette, da dets fuger ville kunne fange damens spidse hæle. Så det måtte vi undvære. Til gengæld var der vinsmagning af tre argentinske vine, og det var bestemt ikke nogen dårlig ide. Derudover var der kaffe og te, dejligt bagerbrød og småkager, og vi gik alle derfra i god stemning og med ønsket om et nyt arrangement inden for ikke al for lang tid.
...

Tirsdag den 22. november afholdt foreningen en velbesøgt Argentinaaften i mødesalen i Bagsværd Kirke. Finn Sørensen, hortonom og historiker, som vi kender fra tidligere, fortalte om sin rejse i lejet bil gennem det meste af Argentina. Ledsaget af en masse billeder og videoer, bl.a. af tangodansere i de såkaldte Milongas (dansehaller). 
Det var oprindeligt planlagt, at vi også skulle have en levende demonstration af tangoens forførende musik og trin, men gulvet i kirken viste sig desværre uegnet til dette, da dets fuger ville kunne fange damens spidse hæle. Så det måtte vi undvære. Til gengæld var der vinsmagning af tre argentinske vine,  og det var bestemt ikke nogen dårlig ide. Derudover var der kaffe og te, dejligt bagerbrød og småkager, og vi gik alle derfra i god stemning og med ønsket om et nyt arrangement inden for ikke al for lang tid.

Axel Petersen, Mette Marie Elbæk and 1 other like this

View previous comments

Axel PetersenFin aften - hyggelige mennesker. TAK

3 days ago
Avatar

Comment on Facebook

En ny ”Søvejsag” er ved at udvikle sig. Denne gang har kommunen givet tilsagn om dispensation til at bygge en fuld førstesal ovenpå et parcelhus med fladt tag. I lighed med Søvejsbyggeriet er der på 1.salen planlagt enorme panoramavinduer, der giver frit udsyn til naboens privatsfære. I Søvejsagen blev alle velbegrundede protester ignoreret og tromlet ned på trods af, at dispensationen var givet i klar modstrid med lokalplanen. I den nye sag på Aldershvilevej er noget helt tilsvarende ved at ske, og det ser ikke ud til, at kommunen har lært noget som helst af reaktionerne fra såvel de generede naboer som Bagsværd Grundejerforening og Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe.
Hvad Pokker gør vi ? Gode råd er meget velkomne.
...

View previous comments

Sune EbbesenVi er naboer til det foreslåede byggeri, og vi er meget skuffede over forvaltningens intentioner om at give dispensation ... Dispensationen er i direkte strid med gældende lovgivning på området. I den aktuelle sag er der ansøgt om dispensation fra lokalplanen til etablering af 1 sal således at ejendommen efter tilbygning vil fremstå som værende i 2 etager. Lokalplanen for området (område 1, lokalplan 97, af 1995) blev vedtaget med det formål at sikre området som et attraktivt boligområde med åbenlav boligbebyggelse til helårsbeboelse ved kun at tillade opførsel af boliger med én etage og udnyttelig tagetage. Den ansøgte dispensation strider derfor klart mod formålet med lokalplanen for området. Det er forvaltningens vurdering, at den ønskede udformning ikke giver øget indblik eller andre gener i forhold til en saddeltagskonstruktion. I den specifikke sag er det intentionen at vest facaden (direkte indkig til os) udgøres af store gulv-til-loft panoramavinduer der udgør 79 % af den samlede facade mod vest. Denne procent er en væsentlig overskridelse af normale standarder for en udnyttet tagetage, hvor kviste og lignende ikke må være dominerende og maksimalt må udgøre 50 % af taglængden / tagfladen. Opførslen af 1 sal vil give frit indsyn til nabogrund og hus mod vest. Bebyggelser med så høj procentvis vinduesareal vil give helt uacceptable gener for de omkringliggende parceller. En sådan tilbygning vil gøre vores ophold i både hus og have ulidelig. For os vil en saddeltagskonstruktion der overholder gængse regler skabe langt mindre indblik og gener og vi vil derfor forlange at få forvaltningen til at overholde gældende lovgivning på området. Konsekvensen er jo ellers at vi må fraflytte vores ellers superdejlige hus og et område vi virkeligt holder af.

5 days ago   ·  1

1 Reply

Avatar

Hans-Christian Gelf-LarsenBagsværd Grundejerforening har sidste år været engageret i 2 lignende dispensationer, Skovtoften og Søvej.I samarbejde med Sammenslutningen af grundejerforeninger indsendte vi en protest imod dispensationer af denne type. Kommunen begrunder dispensationerne med at de er i overensstemmelse med den kommende By og Boligpolitik. Vi har derfor stillet krav om at

4 days ago
Avatar

Hans-Christian Gelf-Larsen...( fortsættes) kommunen i det mindste lovformeligt i Byrådet vedtager ny lokalplaner, således at grundejerne er klart orienteret hvordan deres retsstilling er, og ikke skal frygte vilkårlige dispensationer.

4 days ago
Avatar

Hans-Christian Gelf-Larsen.......Vi skal, i samarbejde med Sammenslutningen af grundejerforeningerne i Gladsaxe, fortsat protesterer mod denne

4 days ago
Avatar

Hans-Christian Gelf-Larsen......tiltagende umoralske handlemåde, der er til stor gene for de naboer der har købt deres ejendom i tillid til de foreliggende lokalplaner. ( jeg beklager min "uheldige" opdeling i teksten). H-C

4 days ago

1 Reply

Avatar

Comment on Facebook

Hjemmesidens kontaktformularer er nu i fuld funktion og vigør igen.Vi håber naturligvis, at mange vil benytte sig af især indmeldelsesfunktionen, så foreningen kan fortsætte med at være stærk og levedygtig. ...

Vores hjemmesides kontaktformularer er under nødvendig revision/reparation. Indtil videre bedes man skrive direkte til ole.berner@gmail.com eller sam@youmail.dk ...

Sammenslutningens Efterårstræf, den 17. november 2016 kl 19.00 – 21.00
Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer i alle bestyrelser for parcelhusejerforeninger i Gladsaxe
Tilmelding via mail: torbensan@gmail.com
Sted: Stengård Skoles Aula, der er lidt drikkevarer.
1. Velkommen ved Torben Sønnichsen og bestyrelsen
2. Folketingskandidaterne Jeppe Buus (A) og Henrik Sørensen (C) diskuterer ejendomsskatter, efterfølgende diskussion om emnet ejendomsskatter.
3. Grundejerforeningernes mulighed for indflydelse på arbejdet i Gladsaxe Byråd v/ Lars Abel, viceborgmester (C), orienteringer fra Gladsaxe Kommune.
4. Orientering Daniel Dupont Hansen fra Gladsaxe Bolig om værditilvækst i boligmarkedet i Gladsaxe.
5. Udskrivning af en konkurrence om et nyt og mere fængende navn til Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe.
6. Hjemmesider, Facebook, nyhedsbreve og informationer via Gladsaxebladet.
7. Medlemsforslag til det næste Borgmestermøde
8. EVT Evaluering af mødet
...