Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Referat af vores møde i Villum Window Collection:

Klik her: http://www.b-gr.dk/arkiv/

Ny helhedsplan for Bagsværd Bymidte:

Byrådet ønsker en ny helhedsplan for Bagsværd bymidte vedtaget inden årets udgang.
Arkitektfirmaet “Vandkunsten” er udpeget sammen med konsulentfirmaet “COWI” til at udarbejde skitser til
planen. Ud fra skitserne vil Byplanafdelingen så selv udarbejde en endelig helhedsplan. SE MERE: 

Værebrovej :

By- og Miljøforvaltningen har indstillet, at der etableres parkeringsforbud på begge sider af Værebrovej på strækningen fra busholdepladsen til adgangsvejen til Bagsværd Svømmehal.

Årsagen er, at der er indført parkeringskontrol på de interne boligveje i Værebro Park, således at bilisterne i stigende grad er begyndt at parkere på denne strækning. Cykelstien er her markeret med en optrukket, hvid stribe, og da vejen er ret smal, parkeres (ulovligt) langt ind over striben, hvorved der efterlades meget lidt plads til cyklisterne. Dette har været direkte grund til flere cyklistulykker, hvor blandt andre foreningens kasserer for nyligt kom alvorligt til skade. Du kan læse om indstillingen på:

http://www2.gladsaxe.dk/C12575EB003B3720/0/27383DD3AAEBA899C1258191005501C9

Kommuneplanen :

Som mange af jer måske allerede ved, bar vores samlede indsats og afgivelse af høringssvar mv. frugt, således at byrådsflertallets forslag om fortætning af villaområderne og områderne langs Gammelmosevej og hovedgaderne alligevel ikke blev gennemført. Det betød reelt, at Kommuneplanen blev vedtaget af alle partier bortset fra Enhedslisten, som undlod at stemme. Et flot resultat.

Det nytter altså at organisere modstand mod ødelæggelse af vores dejlige kvarterer i Bagsværd- og Gladsaxe i øvrigt.

I praksis betyder det, at det ikke automatisk vil være muligt at bygge f.eks. tofamiliehuse i to etager eller foretage udstykninger, ligesom evt. ny rækkehusbebyggelse langs Gammelmosevej og hovedgaderne heller ikke automatisk kan etableres. Såfremt der opstår situationer, hvor en bygherre har særlige ønsker, vil det som hidtil forudsætte, at byrådet vedtager en konkret lokalplan fra sag til sag. I disse situationer vil naboerne altid blive hørt.

Vi kan kun opfordre til, at mange vil melde sig ind i Bagsværd Grundejerforening, således at vi, sammen med de øvrige grundejerforeninger og Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe står stærkt og forenet til at forsvare vores interesser med hensyn til de beslutninger, der foretages i Byrådet.

Følg med i, hvad der foregår på Gladsaxe Rådhus og meld ud med jeres synspunkter over for Grundejerforeningen, gerne via Facebookgruppen ”Bagsværd Grundejerforening” eller ”Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe”

Formandsberetningen for året 2016, referatet fra den ordinære generalforsamling, 26.april 2017 samt referatet fra medlemsmødet om Slangerupbanen med efterfølgende keglespil kan læses under Arkiv ved at klikke her 

Se også foreningens korrespondancer i forbindelse med dispensationer fra lokalplanen, samt ikke mindst foreningens høringssvar vedrørende Kommuneplan 2017 ved at klikke her og scrolle ned gennem teksten. Allernederst finder du en opfølgning af artiklen om Søvej 24 i det sidste Nyhedsbrev, hvor et enigt Trafik- og teknikudvalg har genoptaget sagen den 8/5 2017 og ændret beslutning. Klik her.

Spørgsmål og svar ved Grundejerforeningernes årlige møde med Byrådet kan ses her

 

 

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

Bagsværd Torv

stod i fare for at blive omskabt til en ”oase” for beboerne. Formentlig et kommunalt påhit så ”borgerne kunne komme hinanden ved”, og man har forhåbenlig også sikret sig, at det hele skulle være ”bæredygtigt”.

Men nu ser det heldigvis ud til, at de ansvarlige myndigheder er kommet på bedre tanker. Man har åbenbart ikke villet gentage den kostbare fejltagelse med de grimme blomsterkummer af uhøvlet træ, og det ville også være en fejltagelse, hvis man ville fjerne parkeringspladser på det travle torv med apotek, bank osv.

Måske kan ”de vise fædre” i Byrådet lære, at de skal spørge Gladsaxes beboere, før de kaster sig ud i kostbare eksperimenter, som ingen har bedt om.

Man oplever skam noget på Bagsværd Apotek

Forleden indfandt jeg mig på vort lokale apotek på Bagsværd torv for et købe en ny forsyning af Clopidogrel Amneal 75 mg., der er en blodfortyndende pille, der skal hindre blodpropper. Jeg medbragte den lille plasticbøtte som var løbet tom og sagde, at jeg gerne ville købe en ny. Den flinke defektrice sagde, at de havde nogle i blisterpakninger, men dem ville jeg ikke have, for jeg havde adskillige erfaringer med at når man presser en pille ud af en blisterpakning, vil pillen i de fleste tilfælde beskrive en bue gennem luften og lande på gulvet eller i bedste fald på et bord.

Har De ikke sådan en plasticbøtte som den, jeg har med her ?” spurgte jeg.

Jo, men den koster 1100 kroner !”, sagde hun uden at fortrække en mine.

Da jeg normalt med mine kronikertilskud plejer at slippe med et par kroner eller mindre, følte jeg mig pludseligt som tilskuer til et Monty Pyton-show.

Ellevehundrede kroner ?” gentog jeg skeptisk. ”Det må da være en fejl”.

Men det var det ikke, og selv om blisterpakninger er besværlige, spurgte jeg hvad den så kostede.

46 kroner” svarede damen, og selv om det også virkede lidt dyrere end sædvanligt, sagde jeg ja tak. Trods alt var en besparelse på 1054 kroner værd at tage med, så jeg fik det samme produkt, blot leveret i en blisterpakning.

Jeg begyndte at tage pengene frem samtidigt med, at defektricen fik en kvittering ud af kasseapparatet.

Det bliver nul kroner” sagde den flinke dame.

Nul kroner ?” gentog jeg. ”Det plejer ellers gerne at ligge på to-tre kroner”.

Nej, det koster ikke noget” vedblev damen, og jeg fik mine blodfortyndende piller.

Det kan være ganske underholdende med den slags oplevelser i det daglige, men jeg undrer mig stadig.

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook, enten her på siden (til højre), eller direkte på Facebook. Alle nyhedsopslag der postes på Facebook, vises samtidig her.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Følg Bagsværd By på facebook

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Stem ham ind. Han går virkelig ind for sagen. ... See MoreSee Less

Stem ham ind. Han går virkelig ind for sagen.