Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og udsendte Nyhedsbreve håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Hvert år i maj eller juni inviterer Gladsaxe kommune alle grundejerforeningernes bestyrelser til et møde på rådhuset, hvor foreningernes i forvejen indsendte spørgsmål til kommunen besvares samlet.

I år har Bagsværd Grundejerforening indsendt 11 spørgsmål, som du kan læse her: Spørgsmål til kommunen 2023 eller Svar-paa-Grundejernes-spoergsmaal-2023-

Du kan også se det hele ved at gå ind på  ARKIV.

Herudover har foreningen indsendt høringssvar til Udkast tilTrafik og Mobilitetesplan 2023. Se her: Høringssvar. Trafik.Mobilitet 2023

VEDLIGEHOLDELSEN AF DE PRIVATE VEJE EFTER 1/1 2020. Klik her: Private veje

.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.