Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Der indkaldes hermed til Ordinær Generalforsamling onsdag den 24 april 2019 kl. 18,30 på Skovbrynets Skole, Værebrovej 156, kantinen. 

Dagsorden og andre oplysninger fremgår af Nyhedsbrevet for april 2019, som snart udsendes og som allerede nu kan smugkigges under rubrikken Nyhedsbreve

Medio maj 2019 indledes en ny affaldsordning i Gladsaxe Kommune med sortering madaffald og restaffald. Læs om ordningen her: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug

 

Til mødet mellem Grundejerforeningerne og Byrådet (“Borgmestermødet”) den 18/3 2019 har foreningen indsendt fem spørgsmål: 

1) Letbanens anlægsudgifter og det påregnede underskuds påvirkning af ejendomsbeskatningen.

2) Forslag om nedlæggelse af busslusen på Krogshøjvej.

3) Muligheden for fjernvarmetilslutning.

4) Opbygning og funktion af kommunens hjemmeside.

5) Kravene til grundejernes anvendelse af salt ved obligatorisk glatførebekæmpelse.

Den fulde ordlyd af både spørgsmål og svar kan ses ved at klikke her :Grundejerforeningsmoede2019-svar-paa-spoergsmaal 

Findes også ved at klikke på siden: Arkiv, Andre mødereferater.

Meddelelse

By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en gruppe beboere holdt møde med tre borgere fra Helmsvej i Bagsværd, den 10.01.2019.

Beboerne oplever stigende morgentrafik på vejen, ofte stangtrafik, og der ses overhalinger. Det er utrygt for børn at cykle på Helmsvej og ved Bagsværd Friskole. Ligeledes oplever beboerne, at bilister bliver guidet uhensigtsmæssigt af GPS’er, mod en ulovlig handling.

Politiet har de senest måneder været der 7 gange, hvor en del bilister har fået bøde for at overtræde forbuddet mod indkørsel i morgentimerne.

By- og miljøforvaltningen vil undersøge situationen nærmere, herunder foretage trafiktællinger og hastighedsmålinger som grundlag for at pege på løsninger, der kan drøftes med politiet og Vejdirektoratet. 

Meddelelse

Midlertidigt forsøg med parkeringsforbud på Aldershvilevej

 By og Miljøforvaltningen har modtaget en del henvendelser angående fremkommeligheden på Aldershvilevej ved Bindeleddet. Parkerede biler i vejens nordside bevirker, at der kun er et farbart spor, hvorved nogle bilister har måttet vige for modkørende trafik ved at trække op på cykelstien. 
Forvaltningen har som forsøg indført strækninger med parkeringsforbud med henblik på at danne vigelommer til mødetrafikken. Parkeringsforbuddet er indført midlertidigt for at undersøge effekten af tiltaget. Forvaltningen indsamler i øjeblikket observationer og input fra borgere med henblik på at vurdere effekten af parkeringsforbuddet.

 Der har været forslag om at løse problemet ved at genetablere en parkeringslomme på Aldershvilevej. Denne løsning vil kræve, at private arealer bliver overdraget til Gladsaxe Kommune, og at fortovet flyttes ind mod Aldershvilevej 108 – 112. Det vil kræve et nyt anlægsprojekt, forhandling med grundejer, samt inddragelse af det grønne område og vil kunne skabe ca. 10 nye parkeringspladser. Projektet vurderes at koste ca. 600.000 kr. (uden eventuel ekspropriation).

 Forvaltningen vil forelægge et forslag til permanent løsning på Aldershvilevej til Trafik- og Teknikudvalgets beslutning på mødet i april.

 

 

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook. Enten ved at klikke på Facebook-ikonet foroven til højre på denne side, eller ved at klikke på Facebook-linket lidt nedenfor denne tekst.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Følg Bagsværd By på facebook

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Vi har indtil 11.april 2018 haft direkte visning af vores Facebookside her, men dette såkaldte plug-in er af Facebook  gjort inaktivt for alle de hjemmesider, der har benyttet sig af dette. Du kan stadig klikke på FB-ikonet ovenfor, hvis du vil følge Bagsværd Grundejerforening på Facebook.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) To use 'Groups API', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Groups API' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

Det kan godt være, at man skal undlade at se TV søndag formiddag, for det vækker en række modstridende tanker og opfattelser, så man bliver ganske forvirret!

F.eks..: Fra hotel- og kokkefaget beklager man sig, over at der er alt for få, der vælger at blive kokke! Jamen – det hører jo med til vor børnelærdom, at “Mange kokke fordærver maden!” – Så hvad i alverden er det, de brokker sig over?

I et aktuelt indslag om “Jehovas Vidner”, blev det nævnt, at man som Jehovas Vidne ikke fejrer sin fødselsdag med den begrundelse, at det gjorde Jesus heller ikke.

Nej, det kan jeg da godt forstå, at Jesus ikke gjorde, for det med at holde fødselsdag den 25. December ville da også være helt skævt, da Jesus faktisk blev født engang i september måned. Det er der i hvert fald nogle astronomer, der har fundet ud af.

Det passer også meget godt med, at “De hellige tre konger!” først dukkede op ind i det nye år, for de skulle jo først købe gaver i form af Myrra, og jeg ved ikke hvad, og der skulle købes gavepapir og det hele gik heller ikke så hurtigt dengang.

Så på en måde kan man da godt forstå hvis både Jesus eller Jehovas Vidner dropper det med at holde fødselsdag.

Det var også TV der bragte oplysningen om, at vort klima bliver varmere og varmere.

Det er der nogle mennesker, der bliver alvorligt bekymrede over.

Jeg spekulerer blot over, om det er de samme mennesker, der tager rente-belastede “Kviklån” bare for at kunne komme “ned til sol og varme” ?

Her i det kolde nord, tænker vi ofte med lidt misundelse på de italienere og spaniere, som kan sidde og spise deres aftensmad i de lune sommeraftener under palmernes skygge.

Det kunne da også være meget rart med lidt palmer her i Bagsværd! Måske ville vi så også i fremtiden være fri for at have dårlig samvittighed over, at vi ikke fik skovlet sneen væk fra fortovet, og hvis vi endelig får taget os sammen til at salte, møder vi anklagende blikke fra de børn, der netop har fået en kælk i julegave.

Det er altså ikke nemt at være menneske i dagens Danmark! Og det er i hvert fald ikke nemt at gøre alle tilpas!

—————————————————————————————-

Hvis man skal tro Gladsaxe Bladet – bladet som aldrig bringer “fake news”, (bortset fra hvad der bliver skrevet i annoncerne) så får den store flotte blodbøg lov til at blive stående, når nu man skal til at renovere huset på Bagsværd Hovedgade nr. 162.

Det bliver nok en lidt mere blodig affære, når man skal fjerne over 200 træer i midterrabatten på Ring 3, for at give plads til Letbanen. Hvis man skal leve op til arkitektfirmaets skønmalerier, hvor der foruden Letbanen også skal være plads til to bilbaner i hver retning, samt parkeringspladser, super-cykelstier og fortove, ja, så ryger der jo nok også en hel del andre træer i hver side.

Det skal dog siges, at kommunen har bevilget penge til at plante 500 andre træer et andet sted, og for at borgmesteren kan leve op til de gentagne ønsker om at Gladsaxe kommune skal være en GRØN kommune, så har man netop fjernet asfalten i midterrabatten under Bagsværd S-station, og erstattet den med gedigen muldjord. Og det skulle ikke undre mig, om der inden længe bliver drysset nogle græsfrø ud, så vi også på den front kan kalde os en grøn kommune.