Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Under “Gode Links” ligger der nu et link til en let forståelig og grafisk fortolkning af Hegnsloven. Guiden er udarbejdet af firmaet DIN-BOLIGHANDEL, som stiller guiden til gratis afbenyttelse.

 

Medio maj 2019 indledes en ny affaldsordning i Gladsaxe Kommune med sortering madaffald og restaffald. Læs om ordningen her: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug

 

Til mødet mellem Grundejerforeningerne og Byrådet (“Borgmestermødet”) den 18/3 2019 har foreningen indsendt fem spørgsmål: 

1) Letbanens anlægsudgifter og det påregnede underskuds påvirkning af ejendomsbeskatningen.

2) Forslag om nedlæggelse af busslusen på Krogshøjvej.

3) Muligheden for fjernvarmetilslutning.

4) Opbygning og funktion af kommunens hjemmeside.

5) Kravene til grundejernes anvendelse af salt ved obligatorisk glatførebekæmpelse.

Den fulde ordlyd af både spørgsmål og svar kan ses ved at klikke her :Grundejerforeningsmoede2019-svar-paa-spoergsmaal 

Findes også ved at klikke på siden: Arkiv, Andre mødereferater.

Meddelelse

By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en gruppe beboere holdt møde med tre borgere fra Helmsvej i Bagsværd, den 10.01.2019.

Beboerne oplever stigende morgentrafik på vejen, ofte stangtrafik, og der ses overhalinger. Det er utrygt for børn at cykle på Helmsvej og ved Bagsværd Friskole. Ligeledes oplever beboerne, at bilister bliver guidet uhensigtsmæssigt af GPS’er, mod en ulovlig handling.

Politiet har de senest måneder været der 7 gange, hvor en del bilister har fået bøde for at overtræde forbuddet mod indkørsel i morgentimerne.

By- og miljøforvaltningen vil undersøge situationen nærmere, herunder foretage trafiktællinger og hastighedsmålinger som grundlag for at pege på løsninger, der kan drøftes med politiet og Vejdirektoratet. 

Meddelelse

Midlertidigt forsøg med parkeringsforbud på Aldershvilevej

 By og Miljøforvaltningen har modtaget en del henvendelser angående fremkommeligheden på Aldershvilevej ved Bindeleddet. Parkerede biler i vejens nordside bevirker, at der kun er et farbart spor, hvorved nogle bilister har måttet vige for modkørende trafik ved at trække op på cykelstien. 
Forvaltningen har som forsøg indført strækninger med parkeringsforbud med henblik på at danne vigelommer til mødetrafikken. Parkeringsforbuddet er indført midlertidigt for at undersøge effekten af tiltaget. Forvaltningen indsamler i øjeblikket observationer og input fra borgere med henblik på at vurdere effekten af parkeringsforbuddet.

 Der har været forslag om at løse problemet ved at genetablere en parkeringslomme på Aldershvilevej. Denne løsning vil kræve, at private arealer bliver overdraget til Gladsaxe Kommune, og at fortovet flyttes ind mod Aldershvilevej 108 – 112. Det vil kræve et nyt anlægsprojekt, forhandling med grundejer, samt inddragelse af det grønne område og vil kunne skabe ca. 10 nye parkeringspladser. Projektet vurderes at koste ca. 600.000 kr. (uden eventuel ekspropriation).

 Forvaltningen vil forelægge et forslag til permanent løsning på Aldershvilevej til Trafik- og Teknikudvalgets beslutning på mødet i april.

 

 

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook. Enten ved at klikke på Facebook-ikonet foroven til højre på denne side, eller ved at klikke på Facebook-linket lidt nedenfor denne tekst.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Følg Bagsværd By på facebook

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Vi har indtil 11.april 2018 haft direkte visning af vores Facebookside her, men dette såkaldte plug-in er af Facebook  gjort inaktivt for alle de hjemmesider, der har benyttet sig af dette. Du kan stadig klikke på FB-ikonet ovenfor, hvis du vil følge Bagsværd Grundejerforening på Facebook.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

 

SPROGLIGT FORFALD

Mine små kommentarer handler ofte om lokale forhold, men denne gang er skytset rettet mod den desværre store del af Danmarks befolkning, der som forstyrrede lemminger i flokkevis styrer mod en sproglig afgrund.

Jeg har en fornemmelse af, at det er politikere der fører an, godt hjulpet på vej af journalister, som ikke vil stå tilbage, og hurtigere end en skovbrand breder det sig til hele landet, og ingen tænker på at begrænse skaden.

Det jeg taler om er det ejendommelige form for “ny-sprog”, som åbenbart betragtes som særlig fint eller intellektuelt. Men lad mig komme med nogle eksempler, så kan De selv bedømme:

Det gode danske ord FREMTIDEN er blevet til FREMADRETTET eller I TIDEN FREMOVER.

BEKRÆFTELSE hedder nu BEKRÆFTIGELSE og BEKRÆFTET er blevet til BEKRÆFTIGET.

For mange mennesker er det ikke nok at have et PROBLEM – nej, PROBLEMSTILLING lyder da af noget, så hvorfor ikke udbygge ordet. Man vælger heller ikke at LØSE ET PROBLEM, så det er blevet til at AFPROBLEMATISERE.

At sætte ord på det man vil sige, ved ganske enkelt at tale, er heller ikke længere fint nok. Nu skal man ITALESÆTTE, hvis man vi komme med sin mening.

Det er efterhånden også længe siden at nogen har søgt om PENGE til et eller andet godt formål,

Nej, nu er det altid mangel på RESSOURCER, det drejer sig om.

Når talen drejer sig om et PARCELHUS, hører man gang på gang dette forvansket til PARACELHUS – selv blandt ejendomsmæglere der burde vide bedre.

Men når så huset er købt, drejer det sig om at blive GÆLDFRI, og ikke som mange siger: GÆLDSFRI.

For nogle dage siden var der en yngre, energisk, kvinde, som i løbet af det ca. to minutter lange TV-interview, brugte ordet “NARRATIVE” mindst otte gange! Jeg havde godt nok en svag fornemmelse af hvad dette fremmedord dækkede, men måtte alligevel ty til fremmedordbogen.

Her kom forklaringen: “Narrative” betyder: “fortællende, vedrørende handlingen i en fortælling”, men det lyder naturligvis ikke nær så imponerende.

Jeg har på fornemmelsen, at beboerne her i Regatta-kvarteret taler et pænt, jævnt dansk sprog.

Lad os blive ved med det!

KLIMA MED MERE

Der er nogle ord som hurtigt bliver så slidte, at de er lige ved at miste deres betydning..

I de seneste måneder er det ordet “KLIMA”, som har måttet holde for.

Det virker som et trylleord, som bl.a. får diverse pengekasser til at åbne sig, både hos regeringen og hos firmaer, som gerne vil vise, at de så sandelig også er klima-bevidste.

Jeg skal på ingen måde bagatellisere klima-spørgsmålet. Der er nationer som driver rovdrift på naturen, uden at man tilsyneladende tænker nærmere over, at det er skovens træer som er med til at producere den ilt som mennesker over hele kloden er afhængige af. Men der er åbenbart også noget galt med alt det plastic, som siden det blev opfundet i midten af sidste århundrede, har været smidt ud, uden at man tænkte på muligheden for genbrug.

Når det kommer til genbrug, vanskeliggøres sorteringen af, at der findes mindst 25 forskellige former for plastic (sikker langt flere) og hvis sortering og genbrug koster mere i energi, er man jo lige vidt.

Mange frivillige gør en stor indsats ved at opsamle alt det affaldsplastic der er blevet smidt i skoven og på stranden, hvor hovedparten dog synes at være drevet i land fra skibe hvor besætningen har ment at havet var så stort, at en affaldsspand med brugt plastic-emballage næppe betyder fra eller til.

Men det gør det! Mange fisk er blevet fundet med plasticrester i maven, og resten kan man finde skyllet op på vore strande.

Jeg ved ikke om der i vore mange lystbåde-havne, er placeret affaldsbeholdere, hvor sejlerne kan komme af med det affald de bringer med i havn. For jeg kan ikke forestille mig, at lystsejlerne blot smider al plasticemballage overbord. Så nogle affaldscontainere anbragt på kajen vil være en diskret opfordring til ikke at forurene havet.

Affaldscontainere bør naturligvis også være stillet op ved kajen hvor de store turist-linere lægger til.

Den yngste generation, skoleeleverne, har altid været hurtige til at tilslutte sig en kampagne. Nu er det klimaet det gælder – for et halvt hundrede år siden var det ordet “forurening” der var trylleordet. Der blev bevilget fridage, hvor eleverne kunne drage ud og rydde op efter dem selv, for de var ofte selv de værste forurenere, som uden at tænke nærmere over det, smed madpapiret eller den tomme sodavandsflaske i den nærmeste busk. Måske tænker børn ikke så langt, men man kan godt blive lidt forarget, når man kommer til at holde bag en anden bil ved et lyskryds, og ser hvordan den foran holdende bilist, benytter ventetiden til at tømme bilens askebæger med alle cigaretskoddene ud ved kantstenen.

Is-tider kommer og går. Det er vist omkring 10.000 år siden at isen dækkede Danmark og en stor del af Europa, og der har være adskillige istider i klodens historie. Jeg tror ikke at det gør hverken fra eller til, om det næste fly ikke har 100 passagerer med, men kun 99, fordi jeg, for at redde klimaet, har valgt at tage min cykel i stedet.