Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

 

SPAR DIN SKAT MED GLÆDE

Gardinmanden var netop blevet færdig med ophængning af vore nye gardiner.

“Er de ikke alle pengene værd? sagde gardinmanden. “Jo, men gør det ikke stuen lidt for mørk?” indvendte jeg.

“Men gardinerne kan jo trækkes fra”, sagde gardinmanden. Og det var jo ordentlig snak, når man gerne vil spare lidt i skat.

For at understrege sine ord, trak han i gardinsnoren. Og der blev lys!

Men skattevæsenets folk kan godt være lidt nidkære, så jeg er alligevel spændt på om de gør ophævelser, når jeg trækker gardinerne fra i skat.

Opfordringer til at støtte et godt formål hører hverdagen til, og der er da også mange gode initiativer, der har behov for en hjælpende hånd.

Forleden dag modtog jeg en opfordring. “GIV EN SKÆRV”, lød det.

“Giv en skærv til den kommende Letbane”. Som bekendt skal den kommende letbane køre på skinner der placeres på sveller, og for at holde styr på det hele, skal skinnerne forankres i en ballast af skærver. Men skærver er ikke gratis, og der skal bruges millioner af dem, så opfordringen gik på, at alle borgerne skulle give en skærv til det gode formål, og en morsom leg med ord.

Så vidt så godt.

Men jeg blev alligevel lidt betænkelig, da opfordringen gik ud på, at de donerede skærver kunne afleveres i forhallen på såvel Lyngbys som Gladsaxes rådhus. Dette skulle naturligvis ske i rådhusenes åbningstid, men skulle man forpasse disse åbningstider, blev det kraftigt frarådet blot at smide skærverne ind gennem vinduerne. Især hvis man var den første der gjorde det, og selv om den der smider den første sten, også gerne skulle være den reneste, så gjaldt denne reference til Biblen på ingen måde i denne sammenhæng.

Det lød ellers som en rigtig god idé.

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook, enten her på siden (til højre), eller direkte på Facebook. Alle nyhedsopslag der postes på Facebook, vises samtidig her.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook
Link

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.
Klik her

Følg Bagsværd By på facebook

Link

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Ole Berner updated the description of the group Bagsværd Grundejerforening.

Gruppens formål er at fremme kendskabet til Bagsværd Grundejerforening samt at være forum for ideer og diskussioner for medlemmerne.

Alle grundejere i Bagsværd matrikulære sogn, som dækker hele Bagsværd fra Arveprins Knudsvej i nord, Frodesvej i syd, Skovsøen i vest og Kongshvilebakken i øst kan blive medlem af gruppen, men allerhelst ser vi, at man samtidig melder sig ind i Bagsværd Grundejerforening ved at gå ind på www.b-gr.dk eller www.bagsværd.dk . Kontingentet er kun 200 kr. årligt.
Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
... See MoreSee Less

Pernille Dueholm shared ByPopp.dk's photo to the group: Bagsværd Grundejerforening. ... See MoreSee Less

✖️Bagsværd Byplakat✖️ Nyhed på shoppen! Skønne Bagsværd i 12 forskellige farver. bypopp.dk/bagsvaerd-plakat

Følgende er klippet fra Gladsaxebladet.dk
Bagsværd Grundejerforening er mildest talt ikke enig i By-afdelingens svar.

I klar strid mod gældende lovgivning planlægger Gladsaxe Kommune at give dispensation i strid med gældende lokalplan i forbindelse med byggesag nr.: B2016/00357, Aldershvilevej 21B.
Gladsaxe Kommune har sendt naboorientering ud i høring i forbindelse med indkommet ansøgning om etablering af 1 .sal på Aldershvilevej 21B således at ejendommen efter tilbygning vil fremstå som værende i to etager. Aldershvilevej 21B, Bagsværd, er omfattet af
lokalplan 97, der i § 5.1.1 fastsætter, at bebyggelse kun må opføres med én etage og udnyttelig tagetage.
I den aktuelle sag er der ansøgt om dispensation fra lokalplanen til etablering af 1. sal, således at ejendommen efter tilbygning vil fremstå som værende i to etager.
Lokalplanen for området (område 1, lokalplan 97, af 1995) blev vedtaget med det formål at sikre området som et attraktivt boligområde med åbenlav boligbebyggelse til helårsbeboelse ved kun at tillade opførsel af boliger med én etage og udnyttelig tagetage. Den ansøgte dispensation strider derfor klart mod formålet med lokalplanen for området.
Det frygtes, at kommunens tilgang vil danne præcedens for at omgå borgernes rettigheder og åbne op for en general dispensation til at etablerer to etagers huse samt dobbeltboliger på grundene i modstrid med lokalplanen. Lokalplanen specificerer klart anvendelsesformålet af området til fritliggende beboelsesbygninger i højst én etage og udnyttelig tagetage indeholdende én bolig til helårsbeboelse.

Sune Ebbesen
Aldershvilevej 23B

Lovligt at dispensere til to etager
Sune Ebbesen skriver, at Kommunen planlægger at give dispensation fra en lokalplan i klar strid med gældende lovgivning. Det er ikke korrekt. Vi har fået et ønske om dispensation til en bolig, delvis i to etager på Aldershvilevej. Trafik- og Teknikudvalget har besluttet ikke at tage stilling, før der ligger et resultat af en nabohøring. Høringen er i gang, og udvalget vil få resultatet, inden de træffer beslutning. Ifølge planloven kan der gives dispensation fra en lokalplan, når det ikke er i strid med lokalplanens principper, dvs. planens formål og anvendelse. At give en dispensation er en helt almindelig foreteelse, som sker rundt omkring i landet hver eneste dag. Lokalplan 97 har som formål at sikre området som et attraktivt boligområde med åben-lav boligbebyggelse. Hvad der defineres som attraktivt åben-lav boligområde, har ændret sig over tid. Mange af kommunens ældre, attraktive åben-lav boligområder rummer en mangfoldighed af boliger og boligtyper, hvoraf en del er i to etager. I en periode har Byrådet fastsat krav om, at byggeri højst må være i en etage med udnyttelig tagetage. I dag er der et andet syn på arkitektur og Byrådet har i By- og Boligpolitikken besluttet at give mulighed for en varierende arkitektur med mulighed for at bygge to etager, hvor der i dag er mulighed for halvanden etage. Krav til byggeriets omfang er ikke en del af lokalplanens formål. Derfor er det lovligt at dispensere til to etager, hvis udvalget beslutter det.
Britt Vorgod Pedersen
Afdelingschef By-afdelingen
... See MoreSee Less

Sune EbbesenLokalpolitikerne følger højst sandsynligt kommentarerne på læserbrevet i gladsaxebladet, så kommenter er velkomne, måske kan vi få gjort dem opmærksomme på utilfredsheden: www.gladsaxebladet.dk/2016/12/bevar-vores-dejlige-kvarter/

3 months ago
Avatar

Comment on Facebook