Velkommen til Bagsværd Grundejerforenings hjemmeside

Bagsværd Grundejerforenings formål er at varetage medlemmernes grundejerinteresser samt at medvirke til en heldig og betryggende udvikling i Bagsværd. Foreningen beskæftiger sig således med områder som Trafik, Natur, Byudvikling og andre emner, som medlemmerne ønsker behandlet eller forbedret, og via denne hjemmeside og tilhørende Facebookgruppe håber vi blandt andet at få ideer til nye initiativer. Foreningen har et godt samarbejde med forvaltningen, som gennem årene har udvist stor lydhørhed over for vore ønsker og ideer.
På hjemmesiden kan du melde dig ind som medlem, kontakte bestyrelsen, foreslå emner, du synes vi skal tage op samt finde gode links til en række hjemmesider, der kan have grundejeres interesse, herunder naturligvis Gladsaxe kommune, Boligejernes Videncenter (Bolius), Hegnsloven etc.

God fornøjelse

Bestyrelsen

Aktuelt

Under “Gode Links” ligger der nu et link til en let forståelig og grafisk fortolkning af Hegnsloven. Guiden er udarbejdet af firmaet DIN-BOLIGHANDEL, som stiller guiden til gratis afbenyttelse.

 

Medio maj 2019 indledes en ny affaldsordning i Gladsaxe Kommune med sortering madaffald og restaffald. Læs om ordningen her: https://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg_og_bolig/affald_og_genbrug

 

Til mødet mellem Grundejerforeningerne og Byrådet (“Borgmestermødet”) den 18/3 2019 har foreningen indsendt fem spørgsmål: 

1) Letbanens anlægsudgifter og det påregnede underskuds påvirkning af ejendomsbeskatningen.

2) Forslag om nedlæggelse af busslusen på Krogshøjvej.

3) Muligheden for fjernvarmetilslutning.

4) Opbygning og funktion af kommunens hjemmeside.

5) Kravene til grundejernes anvendelse af salt ved obligatorisk glatførebekæmpelse.

Den fulde ordlyd af både spørgsmål og svar kan ses ved at klikke her :Grundejerforeningsmoede2019-svar-paa-spoergsmaal 

Findes også ved at klikke på siden: Arkiv, Andre mødereferater.

Meddelelse

By- og Miljøforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en gruppe beboere holdt møde med tre borgere fra Helmsvej i Bagsværd, den 10.01.2019.

Beboerne oplever stigende morgentrafik på vejen, ofte stangtrafik, og der ses overhalinger. Det er utrygt for børn at cykle på Helmsvej og ved Bagsværd Friskole. Ligeledes oplever beboerne, at bilister bliver guidet uhensigtsmæssigt af GPS’er, mod en ulovlig handling.

Politiet har de senest måneder været der 7 gange, hvor en del bilister har fået bøde for at overtræde forbuddet mod indkørsel i morgentimerne.

By- og miljøforvaltningen vil undersøge situationen nærmere, herunder foretage trafiktællinger og hastighedsmålinger som grundlag for at pege på løsninger, der kan drøftes med politiet og Vejdirektoratet. 

Meddelelse

Midlertidigt forsøg med parkeringsforbud på Aldershvilevej

 By og Miljøforvaltningen har modtaget en del henvendelser angående fremkommeligheden på Aldershvilevej ved Bindeleddet. Parkerede biler i vejens nordside bevirker, at der kun er et farbart spor, hvorved nogle bilister har måttet vige for modkørende trafik ved at trække op på cykelstien. 
Forvaltningen har som forsøg indført strækninger med parkeringsforbud med henblik på at danne vigelommer til mødetrafikken. Parkeringsforbuddet er indført midlertidigt for at undersøge effekten af tiltaget. Forvaltningen indsamler i øjeblikket observationer og input fra borgere med henblik på at vurdere effekten af parkeringsforbuddet.

 Der har været forslag om at løse problemet ved at genetablere en parkeringslomme på Aldershvilevej. Denne løsning vil kræve, at private arealer bliver overdraget til Gladsaxe Kommune, og at fortovet flyttes ind mod Aldershvilevej 108 – 112. Det vil kræve et nyt anlægsprojekt, forhandling med grundejer, samt inddragelse af det grønne område og vil kunne skabe ca. 10 nye parkeringspladser. Projektet vurderes at koste ca. 600.000 kr. (uden eventuel ekspropriation).

 Forvaltningen vil forelægge et forslag til permanent løsning på Aldershvilevej til Trafik- og Teknikudvalgets beslutning på mødet i april.

 

 

 

Nyheder

Følg Bagsværd Grundejerforening på Facebook. Enten ved at klikke på Facebook-ikonet foroven til højre på denne side, eller ved at klikke på Facebook-linket lidt nedenfor denne tekst.

Find rundt på siden

Find sidens indhold i menulinjen øverst. Under menupunkter kan du klikke på både menupunkter og punkter herunder.

Følg Bagsværd Grundejerforening på facebook

Klik på nedenstående link, og du kommer til Bagsværd Grundejerforening på Facebook

Ønsker du at blive medlem

Klik herunder, hvis du ønsker at blive medlem.

Følg Bagsværd By på facebook

Bagsværd Grundejerforening på facebook

Vi har indtil 11.april 2018 haft direkte visning af vores Facebookside her, men dette såkaldte plug-in er af Facebook  gjort inaktivt for alle de hjemmesider, der har benyttet sig af dette. Du kan stadig klikke på FB-ikonet ovenfor, hvis du vil følge Bagsværd Grundejerforening på Facebook.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) To use 'Groups API', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Groups API' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.

Franks Klumme

“Hvis I har noget at udsætte på denne klumme, må I godt udsætte det”

 

EFTER    BAGSVÆRD GRUNDEJERFORENINGS GENERALFORSAMLING

Endnu engang savnede man nogle generaler der kunne have gjort det til en rigtig generalforsamling, men det skal siges, at den samlede bestyrelse formåede at klare opgaven til fuld tilfredshed.

Der var meget lidt at kritisere, hvilket selvfølgelig godt kan ærgre en gammel kværulant, men ved det udmærkede traktement, bør det bemærkes, at for en beskeden type som undertegnede, kan man godt kigge i vejviseren efter et stykke smørrebrød med fiskefilét, mens der til overflod var leverpostej som stod urørt.

Til l bestyrelsens orientering, kan jeg oplyse, at blandt de overbeskattede husejere i Bagsværd, er det kun ved foreningens generalforsamlinger at man kan gøre sig håb om en fiskefilét, mens leverpostejen er den eneste daglige spise alle de andre 363 dage af året, så det er ikke lige leverpostejen man først kaster sig over!

Dette er den eneste kritik, bestyrelsen skal blive mødt med.

På et tidspunkt var der et medlem som foreslog en modernisering af foreningens vedtægter. Her vil jeg godt komme med en kommentar.

Efter min mening er der intet i vejen med de vedtægter vi har. De blev i sin tid skrevet af efter vedtægterne for Hønseavlerforeningen af 1903, og der har kun været grund til ganske få justeringer siden foreningen blev grundlagt.

Udtrykket “Modernisering” blev mødt med stor modstand. Det svarede næsten til at man havde foreslået at “Jesuskirken” skulle døbes om til: “De nye satan afstandtagende præster” ( Det blev lidt langt, men så forkort det til D.N.S.A.P. )

Det er også muligt at man skulle kalde det noget andet end “modernisering”, men vi kan ikke komme uden om, at sproget ændrer sig over tid

Jeg vil derfor i det følgende ajourføre ord som har ændret sig, så de kommer til at passe til daglig tale anno 2019. Da jeg ligesom andre grundejere ikke lige kan huske hvor jeg har forlagt foreningens vedtægter, kan det godt være, at der vil være ord som slet ikke forekommer i vedtægterne, men dem kan man så bare springe over.

Vi må altså vænne os til at sproget ændrer sig. Vi kan ikke blive ved med at bruge et neander-tale-sprog, som forlængst er gået af mode. Vi må følge med tiden!

Tag et par ord som “Kursændring” eller “Ko-vending”. Den slags skipper-udtryk kan man sikkert stadig møde i en eller anden vestsjællandsk sejlklub, hvis man da ikke skal helt over på den jyske vestkyst. Nej! I dag hedder det “Paradigmeskift”. Det vil der måske nok være en del mennesker, der ikke ved hvad betyder, men så er det et godt ord til at standse enhver kritik!

Andre ord har været længere tid undervejs, og har først nu, efter at så mange unge har frekventeret gymnasiet, har haft lejlighed til at bide sig fast. Det er ordet “Fedt”.

Det blev indført til afløsning af ord som. Godt, flot, herligt, glimrende, dejligt, imponerende, fantastisk m.m. Disse mange valgmuligheder for at præcisere hvad man mente, gav naturligvis en stødvis tale, mens man skulle tænke sig om, og vælge det mest passende ord. Derfor blev ordet “Fedt” så populært, for så var man så dejligt fri for at tænke selv.

Det er også vigtigt, at man skaber lidt respekt om sig selv, hvilket nemmest sker ved at udbygge et kendt ord med en endelse, som i grunden er overflødig.

Derfor møder man i dag sjældent folk der præsenterer en for et “problem” Nej, nu hedder det altid “problemstilling”.

Et smukt, løfterigt, ord som “fremtiden” er bandlyst, hvis man vil hæve sig lidt over sine medmennesker, så nu hedder det “Fremadrettet”. Det var vist Jens Otto Krag der indførte sætningen: “I tiden fremover”. Det kan jo godt være med til at give lidt overbalance, så da vi kort efter kom ind i i EF, valgte han at gå af, og overlade styret til en sproglig kapacitet som Anker Jørgensen.

Politikerne har altid været gode til at indføre “Ny-sprog”.

Tænk på et ord som “Bæredygtig” –og her taler jeg ikke om en papir-indkøbspose som gerne skulle evne at bære et vist antal kilo, uden at bunden går ud, eller man står tilbage med hanken i hånden. Så længe du kan indflette ordet “bæredygtigt”, kan du sælge hvad som helst. I følge Mellemfolkeligt Samvirkes “17 verdensmål”, forekommer ordet “Bæredygtig” 9 gange – så verdensmålene skulle da have en chance for at blive opfyldt.

Letbanen bør også i højere grad benytte sig af ordet “bæredygtigt”. Det må formodes, at der på et tidspunkt bliver lagt bæredygtige skærver, bæredygtige sveller og bæredygtige skinner. Selve togvognene skal også helst være bæredygtige, også selv om de nok ikke kommer til at skulle bære så meget. Men et bæredygtigt budget, har man da kunnet præstere, og det er virkelig betryggende, at Letbaneselskabet har kunnet fastslå, at efter kun 40 år, vil driften kunne begynde at hvile i sig selv..

Så i 2065 kan alle beboere i Gladsaxe og andre kommuner på letbanestrækningen, begynde at ånde lettet op, når de til den tid ikke længere skal betale til driften.

Ovenstående kommentarer er resultatet af en “oversprings-handling”, hvilket er en disciplin jeg behersker til fuldkommenhed. Hvis der til næste Olympiade skulle blive oprettet et hold for “overspringere” vil jeg straks melde mig. Måske kan jeg oven i købet blive fanebærer! Jeg skal nok holde fanen højt!

Med særdeles venlig hilsen

Frank